Comunicat de presă privind finalizarea proiectului „EduTime – Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate din Regiunea Centru” – ID 139746

Fundația Didactica a implementat, în perioada 30 iunie 2021 – 29 noiembrie 2023, proiectul „EduTime – Servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinatate din Regiunea Centru”, finanțat  prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), finanțat  prin Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 6 „Educație și competențe”, Componenta 1 – „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate”, Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3.

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea participării la educație pentru un număr de 275 de copii (preșcolari/elevi) cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Centru, dintre care minimum 30 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural prin asigurarea accesului la servicii integrate de sprijin educațional, servicii psiho-sociale și activități recreative și de socializare.

Rezultatele finale în urma implementării proiectului au fost:

  • 253 preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Centru care au beneficiat de sprijin pentru participarea la programe de educație;
  • 230 de preșcolari/elevi cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Centru care au beneficiat de activități de sprijin pentru stimularea participării la educație (masă, rechizite sau materiale auxiliare);
  • 72 elevi din învățământul gimnazial din Regiunea Centru care au beneficiat de servicii integrate de consiliere vocațională;
  • Un sistem inovator integrat mobil sub forma unui centru educațional multifuncțional mobil (Edu-Truck) de furnizare la firul ierbii a serviciilor de educație și dezvoltare personală direct în comunitățile din care provin copiii cu părinți plecați în străinătate;
  • 128 de reprezentanți ai copiilor incluși în grupul țintă al proiectului (părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați în străinătate) care au beneficiat de activități integrate de educație parentală;
  • Două rețele parteneriale creată la nivelul Regiunii Centru;
  • O campanie de informare și conștientizare a părinților, persoanelor în grija cărora rămân copiii, specialiștilor, copiilor și publicului larg în ceea ce privește obligațiile legale care le revin părinților la plecarea din țară, precum și cu privire la alte aspecte cu impact la nivelul copilului.

Proiectul s-a desfășurat pe o perioadă de 29 de luni, începând cu data de 30 iunie 2021, iar valoarea totală a contractului de finanțare a fost de 4.642.354,05 lei.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Cod SMIS 139746


Pentru informații suplimentare:

Andreea Ciortea

Manager proiect

Tel: +40 731618533

E-mail: andreea.ciortea@eri.school

Website: www.edu-time.ro


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:

http://www.fonduri-ue.ro

http://mfe.gov.ro