Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelate programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

logo-edu-time

Din iunie 2021, Fundația Didactica Sibiu este beneficiarul proiectului EduTime – servicii integrate pentru copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate din Regiunea Centru, cod SMIS 139746, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Proiectul este dedicat copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și își asumă, prin activitățile concepute, intervenții țintite, la firul ierbii, care să ducă la diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii pentru persoanele înscrise în grupul țintă.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, 30 iunie 2021- 30 august 2023, la această perioadă adăugându-se 19 luni de sustenabilitate, respectiv activități educaționale la firul ierbii.

Suntem conștienți că educația este investiția pe termen lung care aduce plus valoare oricărei societăți.

Când vorbim despre analfabetism funcțional și abandon școlar, statisticele din ultimii ani ne indică cifre îngrijorătoare, care adesea sunt corelate cu situația socio-economică și educațională a unei familii, respectiv a unei comunități.

Din păcate, nu vorbim despre un fenomen sporadic sau izolat, ci de realități pe care le regăsim în orice mediu sau zonă, atât în urban cât și în rural. Astfel, activitățile și-au propus intervenții țintite în comunități din județele Brașov și Sibiu – o parte din ele dezavantajate, cu acces redus la infrastructură și/sau resurse.

Obiectivele specifice ale proiectului

Asigurarea accesului la activități de sprijin pentru stimularea participării la educație și la celelalte activități planificate pentru un număr de 275 de copii (preșcolari/elevi) cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Centru, dintre care minimum 30 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural.

Asigurarea accesului la servicii integrate de consiliere vocațională pentru un număr de minimum 75 copii (elevi din învățământul secundar superior, cu vârsta cuprinsă între 14-16 ani) din Regiunea Centru.

Creșterea gradului de conștientizare și asumare a responsabilităților asociate rolului de părinte și creșterea nivelului de implicare activă pentru un număr de minimum 125 reprezentanți ai copiilor (părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați în străinătate) din Regiunea Centru.

Dezvoltarea și furnizarea unor măsuri inovatoare de creștere a participării la educație și de prevenire a abandonului școlar pentru 275 de copii (preșcolari, elevi) cu părinți plecați în străinătate din Regiunea Centru, dintre care minimum 30 de etnie romă și minimum 50 din mediul rural prin oferirea unor servicii specifice de educație și dezvoltare personală la firul ierbii, folosind metoda finlandeză ca metodă de lucru în comunitățile din care provin copiii vizați, printr-un sistem mobil – Edu-Truck.

Dezvoltarea capacității de comunicare părinte-copil-actori implicați în viata copilului cu părinți plecați din țară pentru un număr de minimum 125 reprezentanți ai copiilor (părinți/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinți plecați în străinătate) din Regiunea Centru.

Crearea unei rețele la nivelul Regiunii Centru, cu rolul de a sprijini menținerea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate în sistemul educational formal.

VALORILE EduTime ȘI PRINCIPIILE EDUCAȚIEI FINLANDEZE

CENTRAREA PE COPIL

Fiecare copil trebuie să fie
starul propriei sale
educații.

STARE DE BINE

Putem să ne distrăm
și la școală.

DEZVOLTARE ARMONIOASĂ

Sprijinim copiii în procesul de
integrare psihosocială la nivelul
societății.

ÎNCREDERE

Părinte – copil – actori
implicați în
viața copilului

COLABORARE

 Creăm o rețea cu rolul de a sprijini
menținerea copiilor în sistemul
educațional formal

LA FIRUL IERBII

Intervenim în aceste comunități prin
activități susținute în comunități,
cu ajutorul experților noștri și a unui
sistem mobil EduTruck

RESPONSABILITATE

Creștem nivelul de implicare activă a
reprezentanților copiilor (părinți, tutori,
persoane care au în grijă copii cu părinți
plecați în străinătate)

EduTime PARCURS INDIVIDUALIZAT

ACTIVITĂȚILE EduTime

Intervenim prin activități specifice în folosul copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate din comunitățile locale, urbane și rurale, ale Regiunii Centru. Credem că fiecare copil merită mai mult, iar noi ne ghidăm după principiul că nimeni, niciodată, nu trebuie lăsat în urmă. Creștem, învățăm și schimbăm comunități încă din 1999, iar experiența echipei în lucrul cu copiii și cu reprezentanții acestora (părinți, tutori, persoanele care au copiii în grijă) ne-a determinat să facem mai mult și mai bine pentru copii.

– Servicii de suport educațional pentru stimularea participării și prevenirea abandonului școlar / părăsirii timpurii a școlii – activități de tip școală după școală, de sprijin suplimentar/ complementar și/sau remedial, în funcție de nevoile identificate.

– Dezvoltarea și implementarea unei campanii integrate de informare și conștientizare. Informația corectă și la timp poate rezolva multe probleme, iar pentru părinți, tutori, persoane care au în grijă un copil este important să cunoască toate aspectele implicate de plecarea pentru o perioadă a unuia dintre părinți, precum și a impactului la nivelul copilului.

– Servicii psiho-sociale de sprijin. Oferim servicii integrate de consiliere vocațională, psihologică și socială.

– Servicii de educație parentală și de consiliere socială. În sesiuni de consiliere individuală și de grup, vor fi abordate cele mai importante aspecte pentru creșterea calității vieții copilului alături și împreună cu familia.

– Dezvoltăm structuri parteneriale care să sprijine și să asigure menținerea rezultatelor obținute în proiect și după finalizarea acestuia. Pentru a vorbi despre puterea comunității, este nevoie oameni implicați. Pentru că atunci când îi sușții pe alții, te ajuți pe tine. Salutăm inițiativele locale și naționale și ne bucurăm să construim împreună inițiative sustenabile.

– Activitati recreative si de socializare. Susținem învățarea prin joc și dezvoltarea competențelor transversale, de la competențele culturale, de interacțiune și expresie, la competențe TIC și de multi-alfabetizare.

ECHIPA EduTime

Andreea Ciortea, manager proiect
Alexandru Baicoană, responsabil GDPR
Anca Loghin, responsabil Grup ţintă
Olga Chiș, coordonator activităţi evaluare iniţială
Iulianca Giurgiu, asistent social
Viorica Bobic, asistent social
Sergiu Bădescu, psiholog
Ioana Maria Câmpean, psiholog
Crina Iuliana Bârsan, psiholog
Elena Pleșa, profesor afterschool
Simona Feriu, profesor afterschool
Simina Florea, profesor afterschool
Cosmin Chindriș, trainer
Rareș Helici, trainer
Anda Șuta, trainer
Natalia Porubin-Gata, trainer
Claudia Teodorescu, consilier vocaţional
Ovidiu Morar, consilier vocaţional
Daniela Pitariu, expert dezvoltare parteneriate
Remus Braguta, expert campanie informare și conștientizare
Oana-Cătălina Năstase, expert campanie informare și conștientizare